Laman Utama / Tanggungjawab Sosial Korporat

QNET Prihatin

Di QNET, kita berpandukan matlamat yang jelas. Kakitangan dan Wakil Bebas kita tahu bahawa kita terikat dengan konsep RYTHM - Raise Yourself To Help Mankind (Tingkatkan Diri Anda Untuk Membantu Manusia).

Pengasas kita sentiasa menggalakkan untuk bekerja ke arah mencapai matlamat yang melangkaui kejayaan kewangan. Mereka percaya bahawa wang hanyalah produk sampingan apabila kita bekerja untuk memacu perubahan yang kekal dalam hidup kita. Matlamat ideal ini telah berkembang menjadi nadi Yayasan RYTHM yang berfungsi sebagai inisiatif impak sosial Kumpulan QI.

Yayasan RYTHM melabur dalam komuniti di mana kita beroperasi, melalui perkongsian strategik, pekerja sukarelawan, dan khidmat masyarakat. Yayasan dipandu oleh Matlamat Pembangunan Mapan (SDG) PBB yang menyediakan pelan tindakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih mapan untuk semua pihak.

Semua projek kita didasari oleh SDG berikut

  • SDG 4: Memastikan bahawa pendidikan berkualiti yang inklusif dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua pihak.
  • SDG 5: Mencapai kesaksamaan jantina dan memperkasakan semua wanita dan gadis
  • SDG 8: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berterusan, inklusif dan mapan, pekerjaan penuh dan produktif dan kerja yang baik untuk semua
  • SDG 11: Menjadikan bandar dan penempatan manusia yang inklusif, selamat, berdaya tahan dan mapan
  • SDG 17: Kerjasama untuk Matlamat

QNET bekerjasama dengan Yayasan RYTHM dalam beberapa projek di negara-negara membangun untuk membuat perubahan dalam masyarakat tempatan. QNET percaya bukan hanya dalam menjana sumber pendapatan tetapi juga dengan terlibat dan berusaha untuk membuat perubahan yang mapan.

Untuk maklumat lanjut tentang projek yang disokong oleh QNET melalui Yayasan RYTHM, sila layari laman web.
QNET 26th Anniversary

CREDIT CARDS ACCEPTED